Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Το ΙΤΑΠ για την ημερίδα «Τραγωδία του Ασωπού» που έγινε στις Βρυξέλλες 15-4-09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με την ημερίδα με Θέμα «Τραγωδία του Ασωπού» που έγινε στις Βρυξέλλες 15-4-09
Σε μια επιτυχημένη μεταφορά του αγώνα στις Βρυξέλλες, το ΙΤΑΠ και οι συνδιοργανωτές (Πράσινοι Ευρώπης και Οικολόγοι Πράσινοι Ελλάδας, που βοήθησαν αποτελεσματικά στην όλη προσπάθεια) επέτυχαν να γίνουν σαφέστατα 4 βασικά πράγματα
1. Η Επιτροπή της Ε.Ε αναγνωρίζει επιτέλους ότι: Το καταπινόμενο εξασθενές χρώμιο, είναι σοβαρότατος τοξικός παράγοντας. Αποδέχεται τα νέα τοξικολογικά δεδομένα (1) και ξεκίνα επισήμως τώρα την διαδικασία αναθεώρησης τις ντιρεκτίβας 98/83 για το πόσιμο νερό με σκοπό ,την καθιέρωση της «μηδενικής περιεκτικότητας» του πόσιμου νερού σε εξασθενές χρώμιο.(2) Οι υπηρεσιακά αρμόδιοι της Ε.Ε. εκτιμούν ότι, η διαδικασία αυτή χρειάζεται περίπου 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί με τις παρούσες νομοτεχνικές προϋποθέσεις και εκλογικές συγκυρίες στην Ε.Ε.
2.Με την λεπτομερειακή παρουσίαση του θέματος της «Τραγωδίας του Ασωπού» και την παρέμβαση μας στις διαλογικές συζητήσεις των πτυχών του θέματος, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες τις Επιτροπής, έγιναν σαφέστατα τα ακόλουθα σημεία:
2α) Επεισόδια εκτεταμένης ρύπανσης με βαρέα μέταλλα και τοξικά χημικά υλικά, προερχόμενα από αυθαίρετη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. Είναι ένα πρόβλημα που εκτός από την Ελλάδα ,έχει παρουσιαστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία κ.λ.π) Άρα πρόκειται για ένα υπαρκτό, καυτό, Ευρωπαϊκό Πρόβλημα που χρειάζεται αντιμετώπιση.
2β).Η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη (!!!!) συγκροτημένη πολιτική και σχετικές ντιρεκτίβες ,για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα γεγονότα τοξικής ρύπανσης. Δεν έχει προετοιμαστεί, με ενεργοποίηση συγκεκριμένων Γενικών Διευθύνσεων της και με μια έτοιμη-συγκροτημένη-νομιμοποιημένη «δέσμη άμεσων και επειγόντων ενεργειών» ,για να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, με σκοπό: Την αντιμετώπιση των κινδύνων για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, όπως εμφανίζονται σε τέτοιες περιστάσεις. Ειδικά η Γενική Διεύθυνση Υγείας (sanco) της E.E. αναγνωρίζει ότι«δεν έχει έτοιμη πλατφόρμα» για να αναπτύξει άμεση παρέμβαση, όπως μπορεί και κάνει σε περιπτώσεις επεισοδίων ζωονόσων, μαζικών εμβολιασμών και άλλων επεισοδίων κινδύνου της δημόσιας υγείας από μολυσματικούς παράγοντες. Αναγνωρίζουν όλοι όμως την ανάγκη κατάρτισης άμεσα μιας τέτοιας ειδικής πολιτικής. Όλοι οι συζητητές υπηρεσιακοί παράγοντες της Ε.Ε, αναγνώρισαν το πρόβλημα για το κενόν της δυνατότητας άμεσης παρέμβασης για προστασία της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, που υπάρχει στην περίπτωση της «Τραγωδίας του Ασωπού». Αλλά, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα να ληφθούν άμεσα μέτρα, συζητούν την ενεργοποίηση άλλων τρόπων παρέμβασης, και λήψη μέτρων για την τήρηση άλλων παραβιαζόμενων νόμων. Τέτοια και τόσα μέτρα, που να ύπαρξη «εναλλακτικός δρόμος»για άμεση προστασία της υγείας των πολιτών. Εκτιμούν ότι με χρήση συνδυασμένων υπαρκτών νόμων( ντιρεκτίβες) από διάφορα άλλα υπαρκτά πεδία( π.χ Προστασία τις υγείας στην δουλειά, Προστασία υπόγειων υδάτων, και διαχείρισης τοξικών απόβλητων κ.λ.π.) είναι δυνατόν να καλυφτεί ο στόχος. έστω και μερικά.
2γ) Έτσι σε δημόσια συζήτηση και επί μέρους επεξεργασίες του θέματος, ξεκαθάρισαν ότι: Αυτά ακριβώς τα εναλλακτικά εργαλεία, η Ελληνική Κυβέρνηση, Οφείλει, Υποχρεούται και Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να επιτύχει, σε συνδυασμό με κάθε άλλο εθνικό μέτρο την ανακοπή των αυθαιρεσιών και των παρανομιών, που συμβαίνουν τόσο με το πόσιμο νερό, όσο και την λειτουργία των εργοστασίων –ρυπαντών . Ειδικά: Μετά την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αλλαγή της θέσης της Ε.Ε, για το εξασθενές χρώμιο, Τα χέρια της Ελληνικής κυβέρνησης είναι λυμένα και ειδικοί πόροι διατίθενται. Αρκεί να Θέλει.
Η πρόσφατη Περίπτωση της αντιμετώπισης της ανάλογης βιομηχανικής ρύπανσης σε μεγάλη βιομηχανική περιοχή της Γαλλίας , με συνδυασμό χρήσεως υπαρκτών περιβαλλοντικών ευρωπαϊκών νόμων και αδειοδοτικών διαδικασιών των εργοστασίων , κρίνεται ότι είναι ένας χρήσιμος και δοκιμασμένος δρόμος, για τον χειρισμό από την Ελληνική Κυβέρνηση, αν το θελήσει, της αυθαίρετης συνέχισης της ρύπανσης στις περιοχές του Ασωπού, με σκοπό την διακοπή της.
3) Η Επιτροπή τις Ε.Ε πλέον, βρίσκεται σε δικαστική αντιδικία (Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) για μια σειρά περιβαλλοντικά κρίσιμα θέματα , με την Ελληνική Κυβέρνηση, διότι απορροφά τα σχετικά κονδύλια αλλά δεν εφαρμόζει τελικά στην πράξη μια σειρά από σχετικές υποχρεώσεις τις ,για να προστατέψει τον Έλληνα πολίτη και το περιβάλλον (π.χ. Διαχείριση Στέρεων αστικών αποβλήτων. Ελεγχόμενη διαχείριση Ειδικών- Επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων. Εφαρμογή της ντιρεκτίβας για την εισαγωγή των βέλτιστων τεχνικών παραγωγής στην βιομηχανία (ΙPPC) κ.λ.π.). Ταυτόχρονα καταγγέλλεται η Ελληνική Κυβέρνηση και Διοίκηση ,ότι δεν παρέχουν στην επιτροπή (όπως υποχρεούνται) τα αναγκαία στοιχεία «προόδου έργου και σχετικών ενεργειών» σε μια σειρά από περιπτώσεις, που τους ζητά απολογισμό και πληροφόρηση η Επιτροπή. ( και που σχετίζονται και με την υπόθεση της «τραγωδίας του Ασωπού»).Ως εκ τούτου:, Αποφάσισαν να αποδέχονται και θα κάνουν χρήση, στοιχείων και επισήμων εγγράφων ,που αφορούν σχετικά δεδομένα, τα όποια οι Έλληνες πολίτες και οι Οργανώσεις πολιτών, θα αποστέλλουν στην επιτροπή, για τα θέματα που τους απασχολούν, και θα σχετίζονται με αυτές τις υποθέσεις.
4) Ενώ: Σε τεχνικό –υπηρεσιακό επίπεδο, αυτή η ανυπαρξία ενεργειών και μέτρων,από μεριάς Ελληνικής Κυβέρνησης, καταδικάζεται και αντιμετωπίζεται με το μόνο όπλο που διαθέτει η Επιτροπή, (δηλ. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο),
Σε Πολιτικό επίπεδο: ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ.ΔΗΜΑΣ συνεχίζει να κάνει «πολιτικό σημειωτόν» και «προσφέρει πλάτες» στην αδρανούσα Ελληνική Κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα. Εξαντλεί τις τελευταίες «ρανίδες πολιτικής ανοχής και κάλυψης» προσφέροντας την στην απραξία τους ,ενεργώντας όμως, εις βάρος των πολιτών που θίγονται και έτσι κινδυνεύει να μείνει έκθετος για «μονομέρεια σε βάρος» του έργου της Ε.Ε και του Έλληνα πολίτη. Σε επίπεδο non paper συζητήσεων, φροντίζουν να αποτυπώνεται , η σχετική δυσαρέσκεια του. Όμως, ο κ. Επίτροπος, δεν προβαίνει σε επίσημες δηλώσεις για «την τραγωδία του Ασωπού». Αρκείται σε έκφραση των υπηρεσιακών προειδοποιήσεων μόνον. Δεν δέχεται δημόσια να μιλήσει με πολιτική σαφήνεια, για παραλήψεις και εμφανέστατες παρανομίες, που οι υπηρεσίες του αναγνωρίζουν στην συγκεκριμένη περίπτωση και αποφεύγει εντέχνως να πάρει «ανοιχτή πολιτική θέση» στο θέμα, ως εκ του ρόλου του οφείλει.
Παραπομπές:
1.Αποφαση N.I.H (USA) της 16-Μαιου 2007 Δες http:// ntp.niehs.nih.gov/go/29184
2.Δες κείμενο επερώτησης Ευρωβουλευτή κ. Θανάση Παφιλη του Κ.Κ.Ε 3-4-09

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δε αναφέρεται που να δούμε την ερώτηση του κ.Παφύλη.Ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος απο το κκε προσήλθε στην ημερίδα στο ευρωκοινοβούλιο.