Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Μέτρα “έκτακτης ανάγκης” για τον Μαλιακό

ζητούν με δελτίο τύπου οι Οικολόγοι -πράσινοι που επισημαίνουν μεταξύ άλλων:

Ένα μήνα τώρα η Φθιώτιδα ζει στο ρυθμό των τραγικών εξελίξεων στον Μαλιακό. Ο θάνατος των ψαριών έδωσε την αφορμή σε όλους να αναρωτηθούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει σε σχέση με την ρύπανση του Κόλπου.

Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών της ήταν αναμενόμενη. Είναι η συνέχεια της απαράδεκτης ως τώρα έλλειψης μηχανισμών προληπτικού ελέγχου των εστιών ρύπανσης και της εφαρμογής της νομοθεσίας. Με τις καθυστερήσεις και τις αντιφατικές προσεγγίσεις, στα αίτια του θανάτου των ψαριών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καλλιεργήθηκε στη μικρή μας κοινωνία η έλλειψη εμπιστοσύνης και ενισχύθηκε η αναξιοπιστία των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Ανεξάρτητα από τα αίτια του θανάτου των ψαριών, ο Μαλιακός αργοπεθαίνει. Με την έννοια αυτή απαιτούνται μέτρα “έκτακτης ανάγκης” για την σωτηρία του, όπως:
- Μόνιμη εγκατάσταση δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού
- Αναβάθμιση του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΝΑΦ σε Διεύθυνση με την ανάλογη στελέχωση
- Άμεση καταγραφή όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων
- Αυστηρός έλεγχος και εφαρμογή της νομοθεσίας και της οδηγίας "ο ρυπαίνων πληρώνει". Αυστηρός έλεγχος στην εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις
- Άμεσο κλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού και αποκατάστασή τους.
- Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών Λαμίας και Καμένων Βούρλων και άμεση επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Λαμίας
- Πρόγραμμα για τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών Σπερχειάδας - Μακρακώμης και Στυλίδας και αντίστοιχο έργο μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών στο βιολογικό της Λαμίας
- Εφαρμογή προγράμματος απονιτροποίησης όλων των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: