Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Μια πρόταση για πράσινη ανάπτυξη

Μας έστειλαν :
Διπλή πρόταση πράσινης επένδυσης των Λεωνίδα Φωτιάδη - Λάμπρου Κωστάρα που παρουσιάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Μία σημαντική πρωτοβουλία ενεργών πολιτών για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία. Με κλικ εδώ, έχει όντως ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: