Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

To κόστος της ΔΕΗ, πληρώνουν στην Κοζάνη

Εκτός απο το υψηλό ποσοστό ανεργίας, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, φιλοδώρησαν και με άλλα κόστη την περιοχή της Κοζάνης. Αντιγράφουμε αποσπάσματα απο δελτίο τύπου της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης.

"Είναι υποχρέωση της ΔΕΗ να πληρώσει το αυξημένο κόστος
ύδρευσης των Κοζανιτών, οι οποίοι και στον τομέα αυτό πληρώνουν
τις παρενέργειες της εξόρυξης και το υψηλό κόστος του «φτηνού» λιγνίτη

Με αφορμή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμολόγηση του νερού, υπενθυμίζουμε ότι το θέμα δεν μπορεί να το αντιμετωπίζουμε όπως οι άλλοι Δήμοι της χώρας, καθόσον η υδροδότηση της Κοζάνης συνδέεται άμεσα με τις εξορυκτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ και την καταστροφή της υπόγειας υδροφορίας.
Είναι γνωστό ότι η Κοζάνη υδρεύονταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τους προσχωματικούς υδροφόρους της λεκάνης Σαριγκιόλ, όπου αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο τα ορυχεία της ΔΕΗ. Λόγω των εξορύξεων σε μεγάλα βάθη η υπόγεια υδροφορία καταστράφηκε ή συρρικνώθηκε, γεγονός που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα τόσο στους αγρότες, όσο και στους οικισμούς που υδρεύονταν από τη Σαριγκιόλ.

"Με αυτή την ευκαιρία υπενθυμίζουμε το γενικότερο πρόβλημα της πλασματικής κοστολόγησης του λιγνίτη, η οποία τον εμφανίζει ως φτηνό καύσιμο, διότι δεν υπολογίζει τις οικονομικές παρενέργειες της εξόρυξης, το κόστος της καταστροφής των νερών και των εδαφών, το κόστος των ασθενειών από τη ρυπασμένη ατμόσφαιρα, των ασφαλιστικών ταμείων, το κόστος των κλιματικών αλλαγών, κλπ, κλπ. "

Δεν υπάρχουν σχόλια: