Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Γενική συνέλευση Αλκυώνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΙΓΙΟ 03/06/2009
Αγαπητοί φίλοι, μέλη και συνεργαζόμενοι με την Ομοσπονδία μας .
Στις 21/06/2009 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στο Αίγιο, θα γίνει η ετήσια Γενική Συνέλευση της ¨ ΑΛΚΥΩΝ ¨ .
Στην Γ.Σ αποφασίστηκε από το Δ.Σ. μας να συμμετέχουν ως παρατηρητές
και αντιπρόσωποι κινήσεων πολιτών , η φορείς με νομική μορφή που δεν
έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους ως μέλη , με τους οποίους μέχρι σήμερα συνεργαζόμαστε και πορευόμαστε μαζί στα μεγάλα θέματα που αφορούν τον Κορινθιακό κόλπο .
Τον χώρο που θα μας φιλοξενήσει , όσο και για τα θέματα που προτείνονται από το Δ.Σ. προς συζήτηση στην Γ.Σ. θα ενημερωθείτε έγκαιρα τις επόμενες ημέρες .
Με Τιμή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: