Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Προσφυγή στην Κομισιόν για τον Ασωπό

Προσφυγή στην Κομισιόν κατέθεσαν 19 πολίτες των Οινοφύτων και τα μέλη του Ινστιτούτου Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού για τα προβλήματα στον Ασωπό ποταμό. Όπως αναφέρουν στην προσφυγή τους, η ρύπανση του Ασωπού ποταμού, των υπόγειων υδάτων και των εδαφών της περιοχής της Ανατολικής Αττικής και της Βοιωτίας με βιομηχανικά κυρίως υγρά απόβλητα συντελείται εδώ και 35 χρόνια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων μεταξύ των οποίων συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, το οποίο πλέον είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνο, μολύβδου, νιτρικών και χλωριούχων. Τονίζουν ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού, παραβιάζονται 6 κοινοτικές οδηγίες και δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την ελληνική διοίκηση. skai.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: