Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Περιορισμοί για τις μονάδες λιθάνθρακα

Δελτίο τύπου
ΘΕΜΑ: Περιορισμοί στις εκπομπές CO2 που ενέκρινε η ΕΕ κάνουν αδύνατη την κατασκευή νέων λιθανθρακικών μονάδων μετά το 2015
Το σημερινό (7/10) ψήφισμα της κοινοβουλευτικής επιτροπής αλλαγής του κλίματος της ΕΕ αλλάζει των αγώνα κατά των λιθανθρακικών μονάδων. Η επιτροπή με το ψήφισμα της έθεσε ανώτατα όρια CO2 που μπορούν να εκπέμπουν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Αν τελικά επικυρωθεί στη συνοδο κορυφής, αυτό το ψήφισμα θα κάνει αδύνατη την εγκατάσταση νέων λιθανθρακικών μονάδων μετά το 2015. Μετά το 2015 όλες οι νέες μονάδες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Να υπενθυμίσουμε ότι η τεχνολογία αυτή είναι σε πειραματικό στάδιο και θα είναι έτοιμη για εμπορική εκμετάλλευση μετά το 2030. Η χώρα μας δικαιολογημένα αντιτίθεται στην χρήση της λόγω των γεωλογικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας (και συνεπαγόμενων κινδύνων στα υπόγεια ύδατα).
Το ανώτατο όριο εκπομπών που εγκρίθηκε είναι 500 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά κιλοβατώρα για μονάδες ισχύος μεγαλύτερη από 300 MW. Αυτή τη στιγμή μια λιθανθρακική μονάδα με την πιο μοντέρνα τεχνολογία καύσης που υπάρχει σήμερα εκπέμπει 750-800 γραμμάρια CO2 για κάθε κιλοβατώρα που παράγει. Οι αντίστοιχες εκπομπές για μονάδες φυσικού αερίου είναι 400 με 450 γραμμάρια.
Η επιτροπή ψήφισε την σταδιακή εισαγωγή της πλήρους (100%) δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπών ενόψει της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα οι ρυπαίνοντες θα πληρώνουν μόνο το 15% των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 το 2013 αυξάνοντας το ποσοστό αυτό σταδιακά στο 100% το 2020. Αυτή ακριβώς ήταν και η πρόταση της Πολωνίας και του μπλοκ των χωρών που είχε δημιουργήσει. Η πρόταση για πλήρη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από το 2013 δεν μπήκε σε ψηφοφορία.
Οι σημαντικοί αυτοί περιορισμοί χρειάζονται την τελική επικύρωση των ηγέτων των χώρων μελών της ΕΕ (στους επόμενους 3-4 μήνες) πριν μπουν σε ισχυ.
Οι συνέπειες αυτού του ψηφίσματος είναι ότι θα επιταχύνθουν οι διαδικασίες εγκαταστάσης λιθανθρακικών μονάδων στην Ελλάδα γιατί στενεύει ο χρονικός ορίζοντας τους. Το γεγονός ότι χρειάζονται περίπου 3 χρόνια για την κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας κάνει τα χρονικά περιθώρια, (μέχρι το 2015 που θα ισχύσουν οι περιορισμοί), ακόμη στενότερα. Οι περιοχές που έχουν επιλεχτεί για την κατασκευή λιθανθρακικών μονάδων θα πρέπει να είναι έτοιμες να δεχτούν περισσότερες πιέσεις στο κοντινό μέλλον για γρήγορη «επίλυση» των αντιρρήσεων τους.
Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως

Δεν υπάρχουν σχόλια: