Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Διαβεβαιώσεις χωρίς δεσμεύσεις, από τον όμιλο Μυτιληναίου

Οι κοινές δράσεις Greenpeace και κινήσεων πολιτών της περιοχής του Κορινθιακού, που εξελίχθηκαν στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, έκλεισαν με συνάντηση με τον κ. Μυτιληναίο και διευθυντικά στελέχη του ομίλου, που έγινε τη Δευτέρα 6/10. Στη συνάντηση πήραν μέρος, από τη Greenpeace ο διευθυντής της κ. Ν. Χαραλαμπίδης και ο υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής κ. Δ. Ιμπραήμ, καθώς και εκπρόσωπος της Συμπαράταξης Βοιωτών για το περιβάλλον.

Οι εκπρόσωποι της Greenpeace και της Συμπαράταξης μετέφεραν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε οποιαδήποτε σκέψη εισαγωγής του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, αμφισβήτησαν το σενάριο των διογκωμένων ενεργειακών αναγκών, άσκησαν κριτική στο σχέδιο του νέου ενεργειακού σχεδιασμού, αντιπαρέβαλαν την ανάγκη σοβαρών πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, ελεγχόμενης χρήσης του φυσικού αερίου και προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ζήτησαν, τέλος, διευκρινίσεις για τη στάση του ομίλου στο θέμα της σχεδιαζόμενης μονάδας λιθάνθρακα στην Αντίκυρα Βοιωτίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Μυτιληναίος εκτίμησε σαν αρνητικό το κλίμα και ελάχιστα πιθανή την προοπτική εγκατάστασης λιθανθρακικών μονάδων στην Ελλάδα, γεγονός που απέδωσε στην αποτυχημένη προσπάθεια των ΔΕΗ – RWE, στο κλίμα μηδενικής, σχεδόν, αποδοχής του λιθάνθρακα από την κοινωνία, καθώς και στις οικονομικές παραμέτρους ενός τέτοιου εγχειρήματος. Με αυτά τα δεδομένα, διαβεβαίωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει η εγκατάσταση της μονάδας λιθάνθρακα στην Αντίκυρα, αφήνοντας, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε μεταγενέστερο χρόνο (“μετά από κάποια χρόνια”) να επανεξετάσει τη θέση αυτή. Δεν υπήρξε δέσμευση, εξάλλου, για απόσυρση της σχετικής αίτησης στη ΡΑΕ (η οποία, ας σημειωθεί, έχει λάβει σχετική γνωμοδότηση).

Ο εκπρόσωπος της Συμπαράταξης ζήτησε διευκρινίσεις για μια σειρά ζητήματα που έχουν ανακύψει, σχετικά με τις γενικότερες ενεργειακές δραστηριότητες του ομίλου στην περιοχή της Αντίκυρας, αλλά και τη μέχρι τώρα περιβαλλοντική συμπεριφορά του. Οι απαντήσεις, στα κυριότερα από αυτά, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

· Δεν υπάρχει αλλαγή πλεύσης στη βασική επιδίωξη της δημιουργίας ενεργειακού κέντρου στην Αντίκυρα. Σε ότι αφορά την πρόθεση δημιουργίας και τρίτης μονάδας φυσικού αερίου, ειπώθηκε ότι δεν είναι ζήτημα προτεραιότητας για τον όμιλο (“δεν είναι εξασφαλισμένη και η δυνατότητα παροχής της αναγκαίας ποσότητας φυσικού αερίου”). Σημειώνουμε ότι, η περιοχή έχει απαλλοτριωθεί, αποκλειστικά, για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων της αλουμίνας και του αλουμινίου, ενώ ο ίδιος ο όμιλος αναγνωρίζει ότι η περιοχή δεν εντάσσεται σε ΒΙ.ΠΕ. ή άλλου είδους ζώνη.
· Η λήψη των αναγκαίων αδειών χρήσης του θαλασσινού νερού, για τη ψύξη των εγκαταστάσεων της πρώτης μονάδας του φυσικού αερίου (συμπαραγωγής), παραπέμφθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού θα έχουν εγκριθεί οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι (σημειώνουμε ότι η έλλειψη των αδειών ήταν μία από τις παραβάσεις που εντόπισαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, στον πρόσφατο έλεγχό τους, επιβάλλοντας πρόστιμο 300.000 €).
· Παρουσιάστηκε σαν δεδομένη η παύση της λειτουργίας της μονάδας μαζούτ, ταυτόχρονα με την πλήρη λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής, παρόλο που η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της (από την ΑτΕ, στην ENDESA Ελλάς) επιβάλλει διαδικασία απόκτησης άδειας παραγωγού θερμότητας και παρόλο που δεν είναι δεδομένη η συνεχής λειτουργία της μονάδας (“θα είναι όρος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης”, ειπώθηκε).
· Διευκρινίστηκε ότι όταν μιλούν για βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών (με τη λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής και με τον όρο της διακοπής της λειτουργίας της μονάδας μαζούτ) αναφέρονται στους τοπικούς ρύπους και όχι στο σύνολο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
· Για την απόθεση της κόκκινης λάσπης στον Κορινθιακό, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα έχει σταματήσει ολοκληρωτικά μέχρι το τέλος του 2011. Επιβεβαίωσαν ότι η μέχρι τώρα απόθεση στη θάλασσα της κόκκινης λάσπης στηρίζεται σε απόφαση του 1972, της νομαρχίας Βοιωτίας (του τμήματος κοινωνικών υπηρεσιών!). Σημειώνουμε ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, με ερώτημά της στο ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει υποβάλλει ερώτημα για την ύπαρξη των σχετικών αδειοδοτήσεων, ενώ αντίστοιχη ερώτηση έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ και από τους βουλευτές Μ. Παπαγιαννάκη και Ν. Τσούκαλη.
· Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ότι μικρό μόνο μέρος της λάσπης, που αποτίθεται στη ξηρά, έχει εξασφαλισμένη διάθεση (στην τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ), ενώ υπό εξέταση βρίσκονται μια σειρά άλλοι τρόποι και τεχνικές διάθεσης.

Η Συμπαράταξη, παρόλο που εκτιμά σαν θετική εξέλιξη τη σταδιακή διακοπή της απόθεσης της κόκκινης λάσπης στον Κορινθιακό, έχει εκφράσει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη ένας αξιόπιστος και ασφαλής τρόπος διάθεσής της στη ξηρά, κάνοντας λόγο για τον κίνδυνο εμφάνισης κόκκινου νέφους. Για την κριτική της αυτή έχει δεχθεί τα πυρά εκπροσώπων του ομίλου. Ο εκπρόσωπος της Συμπαράταξης απαντώντας, παρέθεσε απόσπασμα από τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ομίλου (της οποίας την έγκριση αναμένουν), όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Η επιλογή της διάθεσης των καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα βασίστηκε στο γεγονός ότι οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες και η προέλευσή τους ήταν συγκρίσιμη με εκείνη των ιζημάτων της Μεσογείου ή της λάσπης που βρίσκεται στον πυθμένα της Μεσογείου. Η εναλλακτική λύση της διάθεσης στην επιφάνεια του εδάφους απορρίφθηκε, αφενός επειδή δεν υπήρχαν κατάλληλες εκτάσεις στην περιοχή και, αφετέρου επειδή το υλικό θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα σκόνης”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: