Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Tα νέα για τον Ασωπό

Προανάκριση για το περιβαλλοντικό σκάνδαλο μόλυνσης από εξασθενές χρώμιο του υδροφόρου ορίζοντα των περιοχών, γύρω από τον Ασωπό ποταμό, διενεργείται μετά τη μήνυση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Ωρωπού και την άσκηση ποινικής δίωξης.
Το περιβαλλοντικό έγκλημα συνεχίζεται στον Ασωπό.*«Η μήνυση στρεφόταν εναντίον του ΥΠΕΧΩΔΕ, της Νομαρχίας Βοιωτίας και των υπευθύνων βιομηχανιών. Παρά την οικολογική καταστροφή, ακόμη και σήμερα δίνονται άδειες διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων στον υδροφόρο ορίζοντα», τονίζει στην «Κ.Ε.» ο Χ. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Πλήρες δημοσίευμα εδώ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση του Επιτρόπου Στ. Δήμα σε ερώτηση
των Ευρωβουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κκ. Μπατζελή και ΤζαμπάζηΟ Έλληνας Επίτροπος Στ. Δήμας απαντώντας σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κκ. Κατερίνας Μπατζελή και Ευαγγελίας Τζαμπάζη, σχετικά με την μόλυνση του Ασωπού ποταμού και τις σοβαρές επιπτώσεις για την δημόσια υγεία, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την σημαντική επιβάρυνση των υδάτων του ποταμού από μη επεξεργασμένα βιομηχανικά λύματα, καθώς και από υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου. Παράλληλα δηλώνει ότι το κύριο αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής είναι αν τηρούνται οι βασικές κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τις απορρίψεις και την διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και ότι προτίθεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης εφόσον κριθεί απαραίτητο και της έναρξης διαδικασίας παραβίασης του κοινοτικού δικαίου εις βάρος του ελληνικού δημοσίου (άρθρο 226 Συνθήκης ΕΚ), ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Σχολιάζοντας την απάντηση της Επιτροπής οι Ευρωβουλευτές δήλωσαν:
«Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται όχι μόνο από ανεπάρκεια σε σχέση με τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και απροθυμία για ουσιαστική και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με σημαντικές συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό, αλλά και την υγεία των πολιτών. Τα χαμηλού ύψους πρόστιμα που επιβάλλονται στις βιομηχανίες δεν είναι ικανά να θέσουν οριστικό τέρμα στην αυθαίρετη λειτουργία τους και οι "πρόχειρες" εργασίες αποκατάστασης του ποταμού καταλήγουν σε τσιμεντοποίησή του με σοβαρές επιπτώσεις για το οικοσύστημα.
Η πλήρης μεταφορά και η ορθή εφαρμογή του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου συνιστά άμεση υποχρέωση των ελληνικών αρχών. Η κοινοτική νομοθεσία απαιτεί ολοκληρωμένη εθνική πολιτική ανασυγκρότησης και πρόληψης με μέτρα ποιοτικών ελέγχων, απαγόρευσης εισαγωγής επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα και προληπτικής εισαγωγής οριακών τιμών, καθώς και την λήψη αντισταθμιστικών και ανταποδοτικών μέτρων ανάπτυξης της πληττόμενης περιοχής. Απαιτήσεις στις οποίες οι ελληνικές αρμόδιες αρχές έχουν παντελώς αποτύχει να ανταποκριθούν.»
Περαιτέρω όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η πρόταση των ελληνικών αρχών για ένα εναλλακτικό αρδευτικό δίκτυο, δεν αποτελεί ουσιαστική λύση. Κι αυτό διότι καλύπτει εν μέρει τις ανάγκες των αγροτών, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις άλλες βασικές υποχρεώσεις των κρατών μελών όπως προκύπτουν από την Οδηγία-Πλαίσιο για τα ύδατα και να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Σχετικά με το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ποσοτήτων χρωμίου στο πόσιμο νερό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν θα διστάσει να προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας για το νερό εφόσον προκύψουν νέα επιστημονικά στοιχεία ή σχετικές συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).
Αναρτήθηκε από ΘΗΒΑ PRESS