Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Νέα παραπομπή για τα βιομηχανικά απόβλητα

Και ενώ στο ΥΠΕΧΩΔΕ ακόμη ψάχνουν να βρούν που πήγαν 660.000 τόνοι τοξικά - γιατί υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στον αριθμό των ποσοτήτων που δήλωσαν ότι έχουν παραγάγει οι ελληνικές βιομηχανίες και αυτών που αποθηκευόταν προσωρινά για να τεθούν σε επεξεργασία.
Και ενώ προφανώς οι ποσότητες που παράγονται είναι μεγαλύτερες απο αυτές που δηλώνονται.
Η Κομισιον διαπιστώνει :
Ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης και προχωρά σε
Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα βιομηχανικά απόβλητα

Ζητάμε άμεση σύγκλιση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Βοιωτίας.